Arkiv för samhällsinformation

Mötestyper: Måsmatning

Posted in allmänt grinande with tags , , , , on 2016-11-03 by Kristian

I denna serie av postningar behandlar vi de olika typer av möten och mötesfenomen som man råkar ut för i näringslivet.

Måsmatning

För att förstå detta fenomen så behövs lite bakgrundsinformation:

HSB Brf Seglaren har förbud mot måsmatning:

” Det är förbjudet att mata måsarna på seglaregatan. Maten gör att ännu fler måsar samlas här och skapar problem för de boende och lockar hit råttor.”

För den som inte har provat så är det som en lavin av måsar: en mås får mat och börjar väsnas. Det lockar dit fler måsar som börjar väsnas, vilket i sin tur lockar dit ännu fler måsar… Till slut har man en okontrollerbar fågelsvärm av Hitchcockska proportioner som väsnas och smutsar ned.

Sådana är måsmatningsmöten.

Måsmatningen börjar oftast mot slutet av ett foie gras-möte, när talaren yttrar de hatade orden ”är det någon som har några frågor?”

Tystnaden ligger som en blöt filt över lokalen och precis när man tror att man kan gå iväg och göra något produktivt så kommer den, första frågan. Svaret triggar sedan nästa fråga, som orsakar ännu flera frågor, tills man sitter mitt i flocken.

 

Mötestyper: Foie Gras

Posted in allmänt grinande with tags , , , on 2016-11-01 by Kristian

I denna serie av postningar avhandlar vi olika typer av möten och mötesfenomen som man träffar på i näringslivet.

Foie Gras

Ett foie gras-möte består av samma typ av verksamhet som när man tillverkar foie gras, nämligen tvångsmatning. En person står längst fram och trycker ner ”information” i åhörarnas hals. Det räcker dock inte att det är en-till-många-kommunikation, utan majoriteten av åhörarna måste vara  i huvudsak ointresserade.

Det är lätt att förväxla ett foie gras-möte med ett gisslanmöte, båda mötestyperna karakteriseras av ointresse i publiken. De är dock totalt olika, på gisslanmötet är det bara gisslan som är ointresserad åhörare och övriga kommunicerar med varandra.

Exempel på foie gras-möten är:

  • ”Alla anställda”-möten där chefen står och drar slides som måste tryckas ut i organisationen
  • Föreläsningar, företrädesvis tråkiga sådana.

Det farligaste med foie gras är att de riskerar att gå över i måsmatning, vilket behandlas i en kommande postning.

 

Mötestyper, del 1: gisslanmöte

Posted in allmänt grinande, samhällsinformation with tags , , , , , on 2016-10-27 by Kristian

I denna serie av postningar avhandlar vi de olika typer av möten som man träffar på i näringslivet.

Gisslanmöte

Ett gisslanmöte är ett möte som man måste vara med på så att ingen blir arg för att man inte är med på mötet. Man sitter och rullar tumme ifall någon mot förmodan skulle vilja diskutera något.

Typiska gisslanmöten är:

  • Referensgruppsmöten där man måste vara med för att det inte skall se ut som att man är ointresserad
  • Supportkoordineringsmöten där man måste vara med för att alla måste vara med för att det skall se ut som att man inte är ointresserad

Gisslanmöten karakteriseras alltså av att 99.999% av det som avhandlas inte är relevant för den som hålls som gisslan.

Främsta syftet med deltagande i gisslanmötet äratt det skall se bra ut och att ingen skall bli arg för att man är ointresserad av det viktiga ämnet.

Man bör försöka vara med på gisslanmöten via telefon, i synnerhet om organisationen man jobbar för inte accepterar datorer igång under mötet. Då kan man göra annat jobb i smyg, så man slipper arbeta in det senare.

Det kräver dock skillz, man måste vara tränad i att höra när nyckelord dyker upp i diskussionen, till exempel produktnamn eller områden som man är ansvarig för.

Den skicklige gisslanmötedeltagaren har en kontinuerlig behandling av mötessamtalet samtidigt som han eller hon jobbar med annat, och kan direkt hoppa in i diskussionen om det inte behövs. Om man är med på telefon så kan man skylla på dålig förbindelse och be om en repetition – det är en väldigt effektiv strategi för nybörjaren.

 

%d bloggare gillar detta: